Bästa pusslen för alla åldrar!

Lägga större pussel med barn

Det kan vara riktigt roligt att lägga pussel med barn. Men det är viktigt att tänka på hur du ska gå till väga då det rör sig om ett lite större pussel med fler bitar. Barn kan lätt tappa sugen om det blir för svårt.

Börja med ramen

Det här är en gyllene regel för alla pussel. Men just med barn blir det lättare att lägga pussel tillsammans om du låter barnet vara med och hitta alla bitar som krävs för ramen. Det här är en uppgift som riktigt små barn klarar av och tycker är kul.

Ett bra bord för pusslet

Det är verkligen smart att ha ett bra bord för pusslet där alla kommer åt och får plats. Om det finns små barn som kan förstöra ska bordet vara tillräckligt högt. Annars kan ett kaffebord fungera alldeles utmärkt och barn och vuxna kan återkomma till pusslet när lusten faller på.

Viktigt att ha bilden tillgänglig

Visa barnet hur man kan jämföra bitar och färger med bilden som finns för det färdiga pusslet. En uppgift kan vara att hitta bitar med en viss färg som du sedan kan placera på rätt plats. Det här ger barnet en känsla av att aktivt delta i att lägga ett pussel som hade varit alldeles för svårt på egen hand.